NUST

Jaamacadda Nile University of Science and Technology (NUST) wax ay maanta qabatay bandhig ku saabsan online shopping system oo ay sameeyeen aradayda Information and Technology ee jaamacadda dhigato. Waxuu ahaa wax qabad ardayda sameeyeen kadib practical ay siiyeen macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda. Ardayda Nile waxa ay awoodaan in ay sameeyaan systemyo kaladuwan oo munhiim u ah bulshada soomaaliyeed.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *